Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể thông qua quy trình lập pháp - thực trạng và kiến nghị

Đăng ngày 07-09-2021 14:25
978 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quy trình lập pháp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm để hoạt động lập pháp được tiến hành một cách khoa học, đồng bộ và liên tục; góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH