Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa

Đăng ngày 07-10-2021 10:16
546 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Điều chuyển công tác đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Thanh tra viên, Văn phòng tới nhận công tác tại Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH