Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ

Đăng ngày 01-09-2021 14:26
501 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra nói chung. Các hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương, thực hiện chương trình, dự án đều đạt được những kết quả tích cực, với nhiều kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn quốc tế phong phú về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH