Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra

Đăng ngày 13-09-2018 16:24
96 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm qua, ngành Thanh tra đã ban hành nhiều quy định cũng như thực hiện các cơ chế nhằm phòng, chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra và bước đầu có kết quả nhất định. Tuy nhiên, cần có thêm giải pháp xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra như hoàn thiện về pháp luật và nâng cao nhận thức của đối tượng thanh tra và các đối tượng khác có liên quan về hoạt động thanh tra.

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH