Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021

Đăng ngày 05-02-2021 09:35
541 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2021, Thanh tra tỉnh ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH