Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch tự kiểm tra Cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 12-04-2021 09:48
637 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 69 /KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra, đánh giá công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-TT ngày 23/01/2021 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra CCHC năm 2021 của đơn vị

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH