Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

Đăng ngày 25-01-2021 09:23
601 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2021

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH