Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Kinh nghiệm rút ra qua giải quyết vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài

Đăng ngày 31-05-2021 14:50
133 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 23/02/2021, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có Thông báo số 262/TB-TTCP về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi. Theo đó, nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi là có cơ sở để giải quyết; việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của ông Lợi từ năm 1990 đến năm 2020 của một số cơ quan, tổ chức còn chưa chính xác, thiếu khách quan.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH