Từ ngày : 20/09/2021 đến ngày 26/09/2021

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 20/09/2021

  • Thứ 3 Ngày 21/09/2021

  • Thứ 4 Ngày 22/09/2021

  • Thứ 5 Ngày 23/09/2021

  • Thứ 6 Ngày 24/09/2021

  • Thứ 7 Ngày 25/09/2021

  • Chủ nhật Ngày 26/09/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ hai

Ngày 20-09-2021