Từ ngày : 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 13/07/2020

  8 giờ tại Phòng họp tầng 2 - Nhà B

  Dự làm việc để xử lý nội dung kiến nghị của công dân

  Thành phần: Thanh tra tỉnh; UBND thành phố Hà Tĩnh; UBND xã Thạch Hưng
  14 giờ 30 phút tại Phòng họp tầng 2 - Nhà B

  Dự làm việc để xử lý nội dung kiến nghị của công dân

  Thành phần: Thanh tra tỉnh; UBND thành phố Hà Tĩnh; UBND xã Thạch Hưng
  14 giờ tại Hội trường tầng 4 - UBND tỉnh

  TEST

  Thành phần: Ông Võ Văn Phúc - Chánh Thanh tra
 • Thứ 3 Ngày 14/07/2020

  14 giờ tại Phòng Tiếp công dân, Tầng 1, Nhà A, Trụ sở Thanh tra tỉnh

  Làm việc với Ông Phạm Quang Hùng, xóm 2, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

  Thành phần: Đại diện lãnh đạo, phòng Nghiệp vụ 1, ông Phạm Quang Hùng
  14 giờ 30 phút tại Phòng họp Tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

  Họp thảo luận về Đề án xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Hà Tĩnh (DDCI)

  Thành phần: Ông Lê Toàn Thắng - Phó Chánh thanh tra
 • Thứ 4 Ngày 15/07/2020

  7 giờ 30 tại Hội trường Khách sạn Sailing - 02 Xô Viết Nghệ Tĩnh

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế,phổ biến giáo dục pháp luật

  Thành phần: Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 3
  14 giờ 30 phút tại Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy

  Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức buổi làm việc rà soát các đơn kiến nghị phản ảnh, tố cáo, khiếu nại

  Thành phần: Ông Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh thanh tra; Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 4; Ông Trương Văn Cường - PCVP
 • Thứ 5 Ngày 16/07/2020

  8 giờ tại Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy

  Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp để nghe ý kiến các Sở, ngành tham mưu về xử lý vụ việc

  Thành phần: Ông Phan Tiến Phú - Phó Chánh thanh tra; Phòng Nghiệp vụ 2
  15 giờ tại Hội trường Khách sạn EAGLE - 268 Đường Trần Phú - TP. Hà TĨnh

  Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Thanh tra Hà Tĩnh

  Thành phần: UBND tỉnh; Toàn thể CBCC Thanh tra tỉnh; Đại biểu các đơn vị
 • Thứ 6 Ngày 17/07/2020

  14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 tại Phòng họp số 2 (Tầng 3) - Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy

  Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và giao ban tuần

  Thành phần: Ông Võ Văn Phúc - Chánh thanh tra
 • Thứ 7 Ngày 18/07/2020

 • Chủ nhật Ngày 19/07/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
7 giờ 30

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ pháp chế,phổ biến giáo dục pháp luật

Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 và Nghiệp vụ 3 Hội trường Khách sạn Sailing - 02 Xô Viết Nghệ Tĩnh
14 giờ 30 phút

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tổ chức buổi làm việc rà soát các đơn kiến nghị phản ảnh, tố cáo, khiếu nại

Ông Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh thanh tra; Lãnh đạo phòng Nghiệp vụ 1, Nghiệp vụ 4; Ông Trương Văn Cường - PCVP Phòng họp Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ tư

Ngày 15-07-2020