Từ ngày : 29/05/2023 đến ngày 04/06/2023

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 29/05/2023

  • Thứ 3 Ngày 30/05/2023

  • Thứ 4 Ngày 31/05/2023

  • Thứ 5 Ngày 01/06/2023

  • Thứ 6 Ngày 02/06/2023

  • Thứ 7 Ngày 03/06/2023

  • Chủ nhật Ngày 04/06/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ năm

Ngày 01-06-2023