Từ ngày : 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

 • Thứ 2 Ngày 26/10/2020

  8 giờ tại Hội trường số 2, tầng 4, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

  Giấy mời tham dự họp trực tuyến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về thảo luận công tác nội chính (2 ngày 26/10 - 27/10)

  Thành phần: Ông Lê Toàn Thắng - Phó Chánh thanh tra
 • Thứ 3 Ngày 27/10/2020

 • Thứ 4 Ngày 28/10/2020

 • Thứ 5 Ngày 29/10/2020

 • Thứ 6 Ngày 30/10/2020

 • Thứ 7 Ngày 31/10/2020

 • Chủ nhật Ngày 01/11/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ ba

Ngày 27-10-2020