Từ ngày : 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

THANH TRA TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 2 Ngày 20/01/2020

  • Thứ 3 Ngày 21/01/2020

  • Thứ 4 Ngày 22/01/2020

  • Thứ 5 Ngày 23/01/2020

  • Thứ 6 Ngày 24/01/2020

  • Thứ 7 Ngày 25/01/2020

  • Chủ nhật Ngày 26/01/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm

Thứ bảy

Ngày 25-01-2020