Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Đăng ngày 23-09-2021 14:20
1362 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện một số nội dung giám sát, phản biện xã hội và thu được một số kết quả tích cực.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH