Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Kê khai tài sản

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc kê khai, công khai tài sản thu nhập cá nhân, để chủ động phòng, ngừa tham nhũng.

Đăng ngày 20-11-2014 14:35
347 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(Thanhtrahatinh) - Thời gian qua việc thực hiện các quy định về minh bạch TSTN, đã được các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt; bước đầu việc kê khai TSTN đã thể hiện tính minh bạch đối với TSTN phải kê khai; số đơn vị thực hiện công khai, bản kê khai tại cuộc họp được lựa chọn chủ yếu so với hình thức niêm yết. Tuy nhiên qua theo dõi, đôn đốc, tổng hợp thực hiện kê khai, công khai TSTN năm 2013 vẫn còn nhiều thiếu sót hạn chề cần khắc phục trong năm 2014.

Nguyễn Đức Ngạn - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH