Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Chuyển đổi số

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự phát triển chung của đất nước

Đăng ngày 28-04-2022 20:35
90 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Thông báo số 159/TB-VPCP ngày 27/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27/4/2022.

Tổ CNTT - theo moha.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH