Xem với cỡ chữ     In bài viết
UBND huyện Đức Thọ ban hành Kết luận thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Đức Châu, Đức Dũng, Đức Lập, Tân Hương.

Thứ ba, 04/08/2015
(Thanhtrahatinh) - Thực hiện chương trình kế hoạch thanh tra năm 2015, UBND huyện Đức Thọ đã ban hành Quyết định số 3989/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 về thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Đức Châu, Đức Dũng, Đức Lập, Tân Hương.

Từ ngày 27/5/2015 đến 20/6/2015, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND xã Đức Châu, Đức Dũng, Đức Lập, Tân Hương. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ đã ban hành các văn bản số 1460,1461,1462,1463/KL-UBND ngày 21/7/2015 về Kết luận thanh tra trách nhiệm chấp hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Đức Châu, Đức Dũng, Đức Lập, Tân Hương.

Một góc thị trấn Đức Thọ

Theo đó, kết luận đã nêu lên những ưu điểm, nhược điểm trong việc chấp hành các Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch và cán bộ có liên quan của UBND các xã Đức Châu, Đức Dũng, Đức Lập, Tân Hương và đề ra các biện pháp xử lý, chấn chỉnh các tồn tại mà thanh tra đã chỉ ra, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Thanhtrahatinh.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận số 1460,1461,1462,1463/KL-UBND ngày 21/7/2015 tại  file đính kèm.


Lê Bá Đức – Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh