Xem với cỡ chữ     In bài viết
Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh

Thứ hai, 24/08/2015
(Thanhtrahatinh) - Ngày 19/8/2015, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về Tài chính - Ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, Luật Quản lý thuế tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh.

Ông Trần Quốc Toản, Phó Chánh thanh tra tỉnh, chủ trì buổi công bố

Dự cuộc họp công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Thái Sinh, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh; ông Trần Quốc Toản, Phó Chánh thanh tra tỉnh; Đại diện Văn phòng, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 và các thành viên Đoàn thanh tra. Phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có: ông Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở, Trưởng các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan.

Ông Lê Văn Dũng, Trưởng đoàn thanh tra, công bố kết luận thanh tra

Ông Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại  buổi công bố

Tại buổi công bố, sau khi ông Lê Văn Dũng, Trưởng Đoàn thanh tra đọc bản dự thảo Kết luận thanh tra, các đại biểu dự họp đã phát biểu cơ bản đồng tình với bản dự thảo. Ông Đặng Ngọc Sơn thay mặt lãnh đạo sở cảm ơn Đoàn thanh tra đã chỉ ra các khuyết điểm trong quá trình hoạt động của sở, đồng thời cam kết sẽ chấn chỉnh các vấn đề Đoàn thanh tra nêu ra và thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra tỉnh.

Ông Thái Sinh, Tỉnh ủy viên, Chánh thanh tra tỉnh kết luận tại buổi công bố

Kết luận cuộc họp, ông Thái Sinh, Chánh Thanh tra tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Sở có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác quản lý Tài chính - Ngân sách và đặc biệt trong việc chấp hành Luật quản lý thuế, Quyết định số 85/2014/Qđ-UBND của UBND tỉnh về thuế ngoại tỉnh; việc quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu Đoàn thanh tra tiếp thu các ý kiến góp ý và giải trình của các đơn vị, tham mưu văn bản Kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra, trong thời gian sớm nhất.


Quỳnh Trang - Thanh tra tỉnh