Xem với cỡ chữ     In bài viết
Thanh tra tỉnh công bố dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thứ năm, 10/09/2015
(Thanhtrahatinh) - Ngày 10/9/2015, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thanh tra tỉnh đã công bố dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ công vụ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Dự cuộc họp công bố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Lê Toàn Thắng, Phó Chánh thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra. Phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có: ông Bùi Đức Hạnh - Giám đốc Sở; Bà Lê Thị Loan, Ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở; Trưởng các phòng và các đơn vị trực thuộc có liên quan.


Hình ảnh tại buổi công bố

Tại buổi công bố, sau khi ông Nguyễn Đức Ngạn, Trưởng Đoàn thanh tra đọc bản dự thảo Kết luận thanh tra, các đại biểu dự họp đã phát biểu cơ bản đồng tình với bản dự thảo. Ông Bùi Đức Hạnh thay mặt lãnh đạo sở cảm ơn Đoàn thanh tra đã chỉ ra các khuyết điểm trong quá trình hoạt động của Sở, đồng thời cam kết sẽ chấn chỉnh các vấn đề Đoàn thanh tra nêu ra và thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra tỉnh.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Toàn Thắng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Sở có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện nhiệm vụ công vụ; đồng thời tăng cường QLNN đối với các phòng, ban,đơn trị trực thuộc trên các mảng hoạt động, đặc biệt về công tác quản lý TCNS, XDCB. Yêu cầu Đoàn thanh tra tiếp thu các ý kiến góp ý và giải trình của các đơn vị, tham mưu văn bản Kết luận thanh tra.


Thanh Hòa - Phòng nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh