Xem với cỡ chữ     In bài viết
UBND tỉnh đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Hà xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc

Thứ hai, 19/10/2015
Ngày 29/9/2015 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3773/QĐ-UBND đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Hà ở xóm Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc. Tóm tắt vụ việc như sau:

Ngày 02/12/2014 ông Lê Hà có đơn gửi UBND huyện Can Lộc với nội dung: “Năm 2000 UBND xã Vĩnh Lộc có chủ trương bán số diện tích đất của công ty Thương nghiệp trước đây giao lại UBND xã quản lý; ông Lê Hà đã nộp tiền mua diện tích đất liền kề ngoài vườn với số tiền 1.400.000 đ, nhưng đến nay chưa được cấp GCNQSD đất ở, khoảng 1.800,0 m2; đồng thời khiếu nại ông Trần Sỹ Hồng nguyên là cán bộ địa chính xã Vĩnh Lộc cắt bớt đất của ông 100 m2 bán cho bà Phan Thị Thể (hộ liền kề), ông Hồng đã thu tiền của bà Phan Thị Thể, nhưng không nộp tiền vào ngân sách xã; phản ánh ông Phan Đình Khánh lấn chiếm ranh giới phía đông nhà ông và gây ô nhiểm môi trường ảnh hưởng đến gia đình ông và nhiều nhà xung quanh”. UBND huyện Can Lộc đã thụ lý, thành lập Tổ công tác xác minh đơn và ban hành Quyết định số 643/QĐ-CTUBND ngày 30/3/2015 về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Hà với nội dung: “Việc ông Lê Hà yêu cầu cấp GCNQSD đất 1800 m2 đất vườn ở, khiếu nại ông Trần Sỹ Hồng lấy đất của gia đình ông bán cho bà Phan Thị Thể 100 m2 và tự ý thu tiền, không nộp vào ngân sách xã là không đúng thực tế, vì:...”.

Ảnh minh họa

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, ông Lê Hà tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 27/5/2015 thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết vụ việc theo quy định. Sau quá trình trực tiếp làm việc với ông Lê Hà, UBND huyện Can Lộc, UBND xã Vĩnh Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và quy định của pháp luật Đoàn kiểm tra, xác minh, phối hợp UBND huyện Can Lộc đã giải thích, vân động để ông Lê Hà hiểu và ông đã tự nguyện làm đơn xin rút khiếu nại.

Trên cơ sở đơn xin rút khiếu nại (đơn đề ngày 15/9/2015) của ông Lê Hà, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Lê Hà ở xóm Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc.

Thanhtrahatinh đăng toàn văn Quyết định số 3773/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại để bạn đọc được biết.


Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh