Xem với cỡ chữ     In bài viết
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang

Thứ tư, 24/02/2016
(Thanhtrahatinh) - Bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang có đơn gửi UBND tỉnh khiếu nại việc:

Quá trình chặn dòng thi công dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang

(1) Thửa đất số đo vẽ hiện trạng năm 2006, có diện tích 7.782,3m2, có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980;

(2) Diện tích 800m2 đất màu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng không được UBND xã Hương Quang xét bồi thường theo quy định. Gia đình bà không đồng ý với Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà.

Sau khi xem xét Báo cáo số 22/BC-ĐTT ngày 18/12/2015 của Đoàn kiểm tra, xác minh (thành lập tại Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh); đề xuất của Thanh tra tỉnh tại các Văn bản số 723/TT-NV1 ngày 25/12/2015, Văn bản số 32/TT-NVI ngày 22/01/2016 và ý kiến của UBND huyện Vũ Quang tại Văn bản số 41/UBND ngày 22/01/2016; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 về việc giải quyết khiếu nại lần hai của bà Hoàng Thị Thủy ở xóm Tùng Quang, xã Hương Quang, huyện Vũ Quang với nội dung:

Điều 1. Không công nhận nội dung đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Thủy đòi bồi thường toàn bộ diện tích 7.782,3m2 đất tại thửa số 34 tờ bản đồ số 20, xã Hương Quang theo đơn giá đất ở, vì: Trong số diện tích đất này có 2.438m2 đất sử dụng sau năm 1980; không công nhận nội dung khiếu nại đòi bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với diện tích 800m2 đất nông nghiệp vì diện tích đất này đã được địa phương đưa vào đề án chuyển đổi ruộng đất năm 2003 của UBND xã Vũ Quang đã được UBND huyện Vũ Quang phê duyệt.

Công nhận diện tích đất được xác định bồi thường theo đơn giá đất ở tại thửa đất số 34 tờ bản đồ số 20 của gia đình bà Thủy là 5.344,3m2.

Điều 2. Không công nhận Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Hoàng Thị Thủy, vì chưa đúng với các quy định của Luật Đất đai và chính sách áp dụng của Dự án.

1. Giao Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang:

- Chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang tính toán bồi thường đối với diện tích 3.344,3m2 đất ở còn thiếu cho gia đình bà Thủy.

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm trong việc xác nhận nguồn gốc đất đai và việc áp giá bồi thường cho bà Hoàng Thị Thủy.

2. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh.”

Thanhtrahatinh.gov.vn đăng toàn văn Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 05/02/2016  của Chủ tịch UBND tỉnh tại file đính kèm để bạn đọc được rõ./.             


Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh
   Ý kiến bạn đọc   

Tên
Email
Tiêu đề
Tài liệu đính kèm
Nội dung