Xem với cỡ chữ     In bài viết
Giải quyết khiếu nại lần 2 của ông Bùi Đức Trản, tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh.

Thứ tư, 09/03/2016
(Thanhtrahatinh) - Ngày 2/3/2016 Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Đức Trản ở tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Tóm tắt vụ việc như sau:

Ông Bùi Đức Trản Khiếu nại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu về việc không công nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa đất 164 tờ Bản đồ 299 thuộc TDP 2 phường Đậu Liêu”

Theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND, ngày 04/12/2015. Trên cơ sở  báo cáo số 01/BC-ĐTT của đoàn kiểm tra tra, xác minh,  ý kiến của các phòng, ban liên quan và kết quả của buổi đối thoại ngày 25/02/2016 giữa Chủ tịch UBND thị xã cùng các phòng, ban liên quan với ông Bùi Đức Trản và ông Bùi Đức Công (con trai ông Trản). Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành quyết định số 238/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Đức Trản ở tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, với nội dung như sau:

Một góc thị xã Hồng Lĩnh

“Không công nhận đơn của ông Bùi Đức Trản khiếu nại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu về việc không công nhận đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông tại thửa đất 164 tờ Bản đồ 299 thuộc TDP 2 phường Đậu Liêu”.

Thanhtrahatinh đăng toàn văn Quyết định số 238/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Đức Trản ở tổ dân phố 2, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh để bạn đọc được biết.


Thái Quang Hưng - Phòng Nghiệp vụ I
   Ý kiến bạn đọc   

Tên
Email
Tiêu đề
Tài liệu đính kèm
Nội dung