Xem với cỡ chữ     In bài viết
Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Khôi phục chế độ thương binh đối với ông Nguyễn Sinh Huy, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Thứ tư, 09/03/2016
(Thanhtrahatinh) - Ngày 29/02/2016 Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số  61/QĐ-SLĐTBXH về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Sinh Huy, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, nội dung vụ việc như sau:

Bà Nguyễn Thị Xuyến (vợ của ông Nguyễn Sinh Huy) trú tại xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh có đơn đề ngày 09/10/2015 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội: “Khiếu nại việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội không thực hiện truy lĩnh số tiền chi trả chế độ thương binh của ông Nguyễn Sinh Huy, sinh năm 1944, trú quán xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2014”.

Theo thẩm quyền Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thụ lý, thành lập Đoàn xác minh tại Quyết định số 238/QĐ-SLĐTBXH ngày 22/10/2015. và Ban hành Quyết định số 61/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/02/2016 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Nguyễn Sinh Huy, xã Đức Lâm, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, nội dung của Quyết định nêu rõ:

“Điều 1. Yêu cầu Phòng Người có công thuộc Sở, tham mưu quyết định khôi phục chế độ thương binh đối với ông Nguyễn Sinh Huy từ tháng 10/2007 đến tháng 11/2014 lý do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ đình chỉ chi trả chế độ trợ cấp thương binh của ông Nguyễn Sinh Huy không đúng quy định, thiếu căn cứ.

Điều 2. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Phòng Lao động – TBXH huyện, UBND xã Đức Lâm kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đình chỉ chi trả chế độ trợ cấp thương binh của ông Nguyễn Sinh Huy không đúng quy định, thiếu căn cứ, không thực hiện đúng quy trình.

Điều 3. Đề nghị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh:

- Cấp lại Giấy chứng nhận bị thương đối với ông Nguyễn Sinh Huy lý do cấp sai đơn vị;

- Báo cáo với Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm các thủ tục cấp lại Quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp thương tật theo đúng đơn vị khi bị thương trong phiếu quân nhân đối với ông Nguyễn Sinh Huy”.

Thanhtrahatinh.gov.vn đăng tải toàn văn Quyết định số 61/QĐ-SLĐTBXH ngày 29/02/2016 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại file đính kèm để bạn đọc được rõ./.                                     


Võ Thị Hoa - phòng nghiệp vụ 1, thanh tra tỉnh
   Ý kiến bạn đọc   

Tên
Email
Tiêu đề
Tài liệu đính kèm
Nội dung