Xem với cỡ chữ     In bài viết
CHƯA TẾT

Thứ sáu, 09/02/2018

 

Đang yên đang lành tết lại về

Bao nhiêu công việc đang bộn bề

Việc nước, việc nhà đang đếm gọi

Còn đâu thời gian với rảnh rơi

 

23 công việc vẫn tới nơi

Số liệu Đoàn xem thế nào rồi

Rãnh rỗi tập trung cho đối chiếu

Tổng hợp tình hình khẩn trương thôi

Kết quả hình ảnh cho TẾT VỀ

 

Đường phố ngoài kia đã nhuốm xuân

Hoa tươi lộc biếc đã tranh phần

Ánh điện lung linh chiều buông phố

Gái lịch trai thanh đã dạo xuân

 

Cơ quan vẫn có khách ra vào

Hòa với không gian có chậu đào

Có cả mấy người đang cặm cụi

Không biết người ra với khách vào

 

Chú ơi đã sắm tết gì chưa

Nhà cháu đào mai chồng đã mua

Đèn nháy chiều nay chắc cũng sắm

Chú thì vẫn thế, TẾT CHƯA VỀ.


Văn Dũng - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh