Xem với cỡ chữ     In bài viết
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phùng Xuân Đức ở thôn Sông Con, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn

Thứ năm, 01/03/2018
(ThanhtraHatinh) - Ông Phùng Xuân Đức và vợ là bà Nguyễn Thị Ái (gọi tắt là hộ ông Đức) có đơn khiếu nại gửi đến UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc:

UBND huyện Hương Sơn không thực hiện đúng quy định về bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông khi giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình cầu Hải Thượng Lãn Ông; ông Đức yêu cầu được bồi thường theo diện tích hiện trạng đang sử dụng là 2.050,8m2 (trong đó: diện tích đã được bồi thường 1.080,7m2, diện tích chưa được bồi thường 970,1m2), bồi thường theo giá đất ở là 600.000 đồng/m2, yêu cầu được bố trí tái định cư và hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ giải tỏa phần cây cối chưa đến kỳ thu hoạch, hỗ trợ tái định cư 100 triệu đồng (trong trường hợp gia đình phải tự tái định cư); hộ ông Đức không đồng ý với Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn về giải quyết khiếu nại lần đầu và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2.

Cầu Hải Thượng Lãn Ông, giai đoạn đang thi công (nguồn Internet)

Nhận được đơn khiếu nại tiếp của hộ ông Đức, Chủ tịch UBND tỉnh đã thụ lý và thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh tại Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 30/5/2017. Sau khi xem xét Báo cáo số 01/BC-ĐKT ngày 15/01/2018 của Đoàn kiểm tra, xác minh, Văn bản số 67/TTr –TDXLĐT  ngày 25/01/2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 32/TT-NVI ngày 29/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Phùng Xuân Đức ở thôn Sông Con, xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn với nội dung:

Điều 1. Không công nhận việc hộ ông Phùng Xuân Đức khiếu nại, yêu cầu UBND huyện Hương Sơn bồi thường theo diện tích hiện trạng đang sử dụng

2.050,8m2 (trong đó: diện tích đã được bồi thường 1080,7m2, diện tích chưa được bồi thường: 970,1m2), bồi thường giá đất ở: 600.000 đồng/m2, yêu cầu được tái định cư, được hỗ trợ: ổn định đời sống, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ giải tỏa phần cây cối chưa đến kỳ thu hoạch, hỗ trợ tái định cư 100 triệu đồng (trong trường hợp gia đình phải tự tái định cư).

 Điều 2. Giao UBND huyện Hương Sơn:

- Điều chỉnh lại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Phùng Xuân Đức và vợ là Nguyễn Thị Ái đối với nội dung: Hủy bỏ chế độ hỗ trợ 50% giá đất ở của thửa đất khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở;

- Chỉ đạo HĐBT huyện Hương Sơn, các phòng chức năng liên quan,

UBND xã Sơn Quang, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định giải quyết

khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích

cho ông Đức, bà Ái, đảm bảo ổn định trật tự trên địa bàn; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân đã có sai phạm  trong việc lập hồ sơ thu hồi đất, xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và giải quyết khiếu nại của hộ ông Đức, báo cáo kết quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra tỉnh để theo dõi tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh: Chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh”.

Thanhtratinh.hatinh.gov.vn xin đăng tải toàn văn Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại file đính kèm./.


Võ Thị Hoa - Thanh tra tỉnh