Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Phòng ngừa và xử lý rủi ro trong hoạt động thanh tra

Đăng ngày 22-11-2021 15:18
582 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Là tên đề tài nghiên cứu khoa học do TS. Tạ Thu Thủy, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm vừa được Thanh tra Chính phê duyệt đề tài khoa học cấp bộ năm 2022 - 2023.

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH