Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tổ chức đoàn thể

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao

Đăng ngày 26-10-2018 22:20
782 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 25/10/2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

LTT - Theo BaoHatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH