Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức trong tỉnh

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia cần đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Đăng ngày 30-10-2021 13:53
127 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thống nhất việc Quốc hội thông qua quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025).

Tổ CNTT - theo baohatinh.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH