Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Viết Thắng)

Đăng ngày 13-04-2021 07:52
216 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức (Trần Viết Thắng)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH