Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (ông Thái Quang Hưng)

Đăng ngày 07-01-2021 09:54
271 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bổ nhiệm ông Thái Quang Hưng, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 4, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 4, kể từ ngày 07/01/2021. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH