Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề (Mai Thị Hồng Hạnh)

Đăng ngày 20-01-2021 10:37
215 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, như sau: Ngạch Thanh tra viên chính Mã ngạch 04.024 Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề từ 11% lên 12%

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH