Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định về việc nâng mức phụ cấp thâm niên nghề (Phạm Thị Quỳnh Trang)

Đăng ngày 20-01-2021 10:40
281 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề cho bà Phạm Thị Quỳnh Trang, Phòng nghiệp vụ 2 Thanh tra tỉnh, như sau: Ngạch Thanh tra viên Mã ngạch 04.025 Nâng mức phụ cấp thâm niên nghề từ 5% lên 6%

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH