Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức (Trương Văn Ninh)

Đăng ngày 13-04-2021 07:55
3011 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức (Trương Văn Ninh)

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH