Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động trách nhiệm, hiệu quả

Đăng ngày 23-11-2021 15:16
474 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ đã chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch công tác, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH