Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Đăng ngày 17-09-2018 16:22
111 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sự phát triển của chế định pháp lý về quyền trong hoạt động thanh tra qua các thời kỳ lịch sử

Phó Hiệu trưởng Trường CBTT

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH