Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Sự tương đồng và khác biệt giữa thanh tra với kiểm tra trong giáo dục và đào tạo

Đăng ngày 20-08-2018 15:28
301 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, quản trị cơ sở giáo dục và đào tạo, hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn được chủ thể quản lý triển khai thực hiện với tư cách vừa là nội dung, vừa là công cụ, biện pháp thiết thực, hữu hiệu để kiểm tra, đo lường đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra cần phân biệt hai hoạt động này trong nhóm chức năng kiểm soát của hoạt động quản lý nói chung và quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo nói riêng.

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH