Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 10-03-2021 21:17
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Quyết định 70/QĐ-TTCP ngày 8/3/2021 nhằm công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH