Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Thanh tra Chính phủ khẩn trương chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra kéo dài quá thời hạn

Đăng ngày 14-06-2021 08:39
298 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra Chính phủ khẩn trương chỉ đạo kết thúc các cuộc thanh tra đã kéo dài quá thời hạn quy định và sớm ban hành kết luận thanh tra.

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH