Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Công tác tổ chức cán bộ

Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng

Đăng ngày 04-11-2021 10:06
245 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tiếp nhận và bố trí ông Nguyễn Huy Hoàng, chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nghiệp vụ 4 Thanh tra tỉnh

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH