Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tiêu chí xác định vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, tồn đọng, kéo dài

Đăng ngày 26-04-2021 21:03
44 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc đưa ra tiêu chí xác định các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã giúp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất trong việc lập danh sách vụ việc để kiểm tra, rà soát.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH