Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Trách nhiệm báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN (2)

Đăng ngày 10-06-2021 10:06
138 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 02/2021/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH