Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Từ đủ 3-5 năm phải chuyển đổi vị trí công tác

Đăng ngày 07-10-2021 20:42
228 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 03/2021/TT-TTCP vừa được Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong ký ban hành.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH