Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Vai trò lãnh đạo của của Đảng ủy trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư

Đăng ngày 26-09-2020 08:58
26 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Tiếp công dân trung ương đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Đảng ủy viên theo từng thời kỳ, phụ trách một chi bộ cụ thể, chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương của Đảng ủy, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện của từng chi bộ và của mỗi Đảng viên trong chi bộ được phân công. Đồng thời, các kế hoạch hành động của cá nhân và Đảng bộ được xây dựng, triển khai có hiệu quả.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH