Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin về công tác thanh tra

Vai trò nghiên cứu khoa học trong hoạt động của ngành Thanh tra

Đăng ngày 21-11-2021 15:26
300 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có những bước tiến đáng kể trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), phòng, chống tham nhũng (PCTN), góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra.

Tổ CNTT - theo thanhtra.com.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH