Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Ban Lãnh đạo

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Võ Văn Phúc Chánh Thanh tra tỉnh 0977747777
2 Kiều Ngọc Tuấn Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3690 734 0913.294.537 ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
3 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3858 711 0912.435.799 thanglt.ttra@hatinh.gov.vn; letoanthangttht@gmail.com