Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 26-CV/BCĐ 26/07/2020 Chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
2 3/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
3 238/TB-VPCP 12/07/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
4 477-/QD-TTCP 28/06/2019 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​.
5 1371/UBND-TH 25/07/2017 Công văn của UBND huyện Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4
6 2017/TT-TTCP 10/04/2017 Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
7 QĐ-TTCP 28/02/2017 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ
8 2016/TT-TTCP 29/12/2016 Thông tư Quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân​.
9 2016/TT-TTCP 06/10/2016 Thông tư Quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra
10 2015/TTLT-TTCP-NHNN 25/11/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản đối tượng thanh tra
11 2015/TT-TTCP 10/09/2015 Thông tư quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
12 2015/TT-TTCP 09/07/2015 Thông tư quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thanh tra
13 03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Thông tư quy định xét tặng Kỷ niệm chương "vì sự nghiệp Thanh tra"
14 02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Thông tư quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước
15 2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
16 09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó Chánh thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
17 08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH