Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Văn bản chỉ đạo điều hànhSTT Số/Kí hiệu Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 677/TT-VP 06/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra sở Thông tin và Truyền thông
2 675/TT-VP 06/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Lộc Hà
3 696/TT-VP 03/12/2021 V/v lấy ý kiến về dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 693/TT-NV3 03/12/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở LĐTBXH
5 690/TT-NV4 03/12/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 (Đức Thọ)
6 688/TT-NV1 02/12/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
7 687/TT-VP 02/12/2021 V/v phối hợp, cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
8 685/TT-NV1 01/12/2021 V/v góp ý xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở TN&MT
9 683/TT-NV1 30/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của huyện Nghi Xuân
10 681/TT-NV4 30/11/2021 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thanh tra năm 2022 của sở GDĐT
11 680/TT-NV2 30/11/2021 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của sở Kế hoạch và Đầu tư
12 679/TT-NV4 30/11/2021 V/v cho ý kiến về Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Thạch Hà
13 15/KH-TT 30/11/2021 KH Kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
14 118/BC-TT 30/11/2021 BC Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15 674/TT-NV3 29/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra thị xã Hồng Lĩnh
16 673/TT-NV2 29/11/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Hương Sơn
17 672/TT-VP 29/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra huyện Can Lộc
18 670/TT-NV1 29/11/2021 V/v góp ý xây dựng KH thanh tra năm 2022 của Sở Nông nghiệp PTNT
19 669/TT-NV1 29/11/2021 V/v góp ý xây dựng KH thanh tra năm 2022 của huyện Hương Khê
20 668/TT-NV3 29/11/2021 Thông báo nội dung "ngày pháp luật" tháng 12
21 667/TT-NV4 28/11/2021 V/v góp ý kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Công thương
22 664/TT-NV2 28/11/2021 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Xây dựng
23 663/TT-NV3 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ
24 662/TT-NV2 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra thành phố Hà Tĩnh
25 661/TT-NV3 26/11/2021 V/v góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của huyện Vũ Quang
26 660/TT-NV1 25/11/2021 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thanh tra năm 2022 của thị xã Kỳ Anh
27 26-CV/BCĐ 26/07/2020 Chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước diễn biến mới
28 3/2020/TT-BNV 21/07/2020 Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức
29 238/TB-VPCP 12/07/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
30 477-/QD-TTCP 28/06/2019 Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ thời kỳ 2014-2018​.
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH