Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính

Đăng ngày 08-12-2021 08:09
1037 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây:

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH