Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Đăng ngày 08-12-2021 16:04
76 Lượt xem
Xem cỡ chữ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo các nội dung sau đây:

Tổ CNTT - Thanh tra tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH