Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024). ------------ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn ------------ Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024). ------------ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024) ------------ Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024 ------------ Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024) ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) ------------ Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) ------------ Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội. ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). ------------ Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) ------------ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024). ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). ------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024) ------------ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024) ------------ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024). ------------ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024)
Thanh tra KTXH
Kết luận Thanh tra Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

Kết luận Thanh tra Công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân

05-01-2024
Ngày 05/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kết luận số 07/KL-UBND kết luận một số nội dung về về công tác quản lý và tổ chức các hoạt động tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân.
Thanh tra tỉnh Công bố Quyết định thanh tra tại Thị xã Hồng Lĩnh

Thanh tra tỉnh Công bố Quyết định thanh tra tại Thị xã Hồng Lĩnh

03-01-2024
Ngày 03 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường UBND Thị xã Hồng Lĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 214/QĐ-TT ngày 19/12/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu...
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại UBND huyện Vũ Quang

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại UBND huyện Vũ Quang

18-12-2023
Vũ Quang là huyện miền núi thuần nông, mặc dù điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, kinh tế hàng hóa chưa phát triển, các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ, nguồn thu ngân sách còn hạn hẹp và nguồn lực đầu tư phát triển còn...
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Vũ Quang

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND huyện Vũ Quang

15-12-2023
Thực hiện Quyết định số 111/QĐ-TT ngày 10/7/2023 của Thanh tra tỉnh về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng tại UBND huyện Vũ Quang; Đoàn...
Kết luận Thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

Kết luận Thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

07-12-2023
Ngày 07/12/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 50/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: quản lý tài chính, lao động, đầu tư xây dựng và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Theo đó đã chỉ ra và...
Kết luận Thanh tra tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

Kết luận Thanh tra tại Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh

14-11-2023
Ngày 14/11/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 49/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: doanh nghiệp, đất đai, dự án đầu tư xây dựng (nếu có), thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh. Theo đó...
Kết luận Thanh tra tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải cảng Sơn Dương

Kết luận Thanh tra tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải cảng Sơn Dương

27-10-2023
Ngày 27/10/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 47/KL-TT về việc chấp hành các quy định của pháp luật: doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động năm 2021, 2022 tại Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải cảng Sơn Dương. Theo đó đã chỉ ra...
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Hương Sơn

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Hương Sơn

20-10-2023
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường UBND huyện Hương Sơn, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 149/QĐ-TT ngày 06/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại,...
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17-10-2023
Ngày 16/10/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 150/QĐ-TT ngày 09/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh

20-07-2023
Ngày 20/7/2023, tại Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 112/QĐ-TT ngày 10/7/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh.
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt

11-11-2021
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà

09-11-2021
Ngày 09/11/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 33/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng...
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh

14-10-2021
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý kinh phí, đầu tư xây dựng tại sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn

13-10-2021
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 30/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện...
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng

10-10-2021
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiên Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 31/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Hồng Vượng .
Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

Ban hành kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh

29-09-2021
Ngày 29/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 28/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc  chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty TNHH Một thành viên Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh.
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh

27-09-2021
Ngày 27/9/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 17/KL-TT về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông vận tải...
Kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh

30-08-2021
Ngày 30/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 26/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc Việc chấp hành pháp luật về quản lý kinh phí và đầu tư xây dựng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải

24-08-2021
Ngày 24/8/2021, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 25/KL-TT về việc kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về: Doanh nghiệp, đất đai, đầu tư xây dựng; thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và người lao động tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Sơn Hải. Theo đó đã...
1 2 3 4 5 6 7 8
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH