Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Mới cập nhật
Lịch tiếp công dân

Tin tiêu điểm

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám...
Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 131-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh...
Tăng cường thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất thuộc thẩm quyền để phòng ngừa, ngăn chặn,...
Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất thuộc thẩm quyền để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những sai...
Đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ
Tổng Thanh tra Chính phủ vừa có Văn bản gửi Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ yêu cầu triển khai một số...
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với CC,VC thanh tra
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Chỉ thị số 769/CT-TTCP về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa...
Qua vụ thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi tiền’: BCĐ TƯ về phòng chống tham nhũng yêu cầu rà soát, chấn...
Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã có công văn số 219-CV/BCĐTW gửi Ban cán sự đảng, đảng đoàn,...
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý tồn tại, bất cập trong các dự án BOT
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu rà soát các dự án BOT, có phương án xử lý phù hợp, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong...
Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô...
Một số định hướng chương trình thanh tra năm 2019
Trước thềm năm mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã có bài viết định hướng chương trình...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản;...
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp...
Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng 40 tuổi
(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ...
Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng 40 tuổi
(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ...
Thủ tướng bổ nhiệm tân Thứ trưởng 40 tuổi
(Chinhphu.vn) - Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ...
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường
(ThanhtraVietNam.vn) - Sáng ngày 16/11, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì Lễ...
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ông Trương Văn Cường – Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và...
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Ông Trương Văn Cường – Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và...
Hà Tĩnh đóng góp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Tham gia hội thảo khoa học: “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - lý luận và thực tiễn” do Ban Thường...
Học và làm theo Bác, Hà Tĩnh nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023
Chủ đề học và làm theo Bác năm 2023 được tỉnh xác định là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về...
Tuyên truyền sâu rộng, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, triển khai...
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Hương Sơn
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường UBND huyện Hương Sơn, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 149/QĐ-TT ngày 06/10/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc thanh tra...
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra tại huyện Hương Sơn
Ngày 18 tháng 10 năm 2023, tại Hội trường UBND huyện Hương Sơn, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số...
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng...
Ngày 16/10/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 150/QĐ-TT ngày...
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng...
Ngày 16/10/2023, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 150/QĐ-TT ngày...
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 20/7/2023, tại Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 112/QĐ-TT...
Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 20/7/2023, tại Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố Quyết định thanh tra số 112/QĐ-TT...
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt
Kết luận Thanh tra tại Công ty Cổ phần Xây lắp tổng hợp Vinh Hà
Ngày 09/11/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 33/KL-TT về việc kết luận thanh tra...
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân,...
Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;...
Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn
Ngày 13/10/2021, Đồng chí Phan Tiến Phú - Phó Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 30/KL-TT về việc kết luận thanh tra...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH