Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024). ------------ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn ------------ Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024). ------------ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024) ------------ Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024 ------------ Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024) ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) ------------ Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) ------------ Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội. ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). ------------ Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) ------------ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024). ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). ------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024) ------------ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024) ------------ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024). ------------ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024)
Diễn đàn thanh tra
Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay

Pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn ở Việt Nam hiện nay

26-11-2021
“Kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) là hoạt động do cơ quan kiểm soát TSTN thực hiện theo quy định của pháp luật để biết rõ TSTN, biến động về TSTN, nguồn gốc của TSTN tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai nhằm phòng ngừa tham nhũng, phục vụ công tác cán bộ, kịp thời phát hiện tham nhũng, ngăn...
Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo hiện nay

Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo hiện nay

22-11-2021
Để khuyến khích công dân đấu tranh với các hành vi vi phạm trong xã hội, chúng ta phải tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi bảo vệ người tố cáo, để họ không trở thành đối tượng bị “đe dọa”, “trả thù”, “trù dập”. Tuy nhiên, những quy định của pháp luật tố cáo hiện nay về bảo vệ người tố cáo ít nhiều...
Thực hiện pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Thực tiễn qua thanh tra ở một số trường đại học

Thực hiện pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập - Thực tiễn qua thanh tra ở một số trường đại học

17-11-2021
Pháp luật về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, mà nòng cốt là Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài...
Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay

Một số giải pháp xây dựng đạo đức lãnh đạo trong điều kiện hiện nay

15-11-2021
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Làm lãnh đạo cũng là một nghề, phải rèn đức, luyện tài, trong đó đức phải là gốc. Thực tiễn đã chứng minh, người lãnh đạo, quản lý là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, xây dựng một đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý “vừa hồng,...
Rà soát một số quy định pháp luật Việt Nam về giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc

Rà soát một số quy định pháp luật Việt Nam về giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước Liên hợp quốc

12-11-2021
Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây viết tắt là Công ước) đã tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác giữa các quốc gia, các tổ chức phi chính phủ trong việc phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng. Việc tham gia Công ước đòi hỏi hệ thống pháp luật quốc gia phải có quy định phù hợp,...
Sửa đổi, hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Sửa đổi, hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

11-11-2021
Thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực tiễn; những thành công, hạn chế, bất cập của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành được phát hiện từ thực tiễn công tác thanh tra, quản lý Nhà nước và phòng, chống tham nhũng sẽ là căn cứ để sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra và các văn bản pháp...
Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

08-11-2021
Có thể nói, kiểm soát quyền lực Nhà nước là nhu cầu tất yếu trong quá trình tổ chức thực thi quyền lực Nhà nước. Lý luận và thực tiễn đã chỉ ra rằng quyền lực Nhà nước phải được kiểm soát, bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào khi được giao sử dụng quyền lực...
Dự thảo Luật Thanh tra: Chuyển Ban Tiếp công dân trở lại cơ quan Thanh tra

Dự thảo Luật Thanh tra: Chuyển Ban Tiếp công dân trở lại cơ quan Thanh tra

02-11-2021
Chuyển Ban Tiếp công dân trở lại cơ quan thanh tra theo Dự thảo Luật Thanh tra sẽ cho phép cơ quan tiếp công dân được thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Điều này sẽ hiệu quả hơn, bởi việc tiếp công dân sẽ gắn với việc tham mưu giải quyết, tạo thành quy trình khép kín trong giải quyết khiếu...
Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam là nhất quán

Quan điểm, chính sách về tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam là nhất quán

02-11-2021
Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến các hoạt động tôn giáo và ban hành những chủ trương, chính sách nhằm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ mục đích và Hiến pháp, pháp luật. Quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và...
Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập

Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập

29-10-2021
Việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức đã được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) với ý nghĩa là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Nhà nước và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Nhà nước và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

25-10-2021
Thanh tra, kiểm tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, là công cụ của người lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng quản lý trong việc thực hiện chính sách, pháp...
Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư với việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư với việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

18-10-2021
Đấu tranh chống tham nhũng được xác định vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài theo suốt quá trình phát triển của đất nước. “Quốc nạn” này lúc nào cũng cần phải chống, nhưng ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử có những trọng tâm, trọng điểm và phương pháp, biện pháp khác...

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn mới

12-10-2021
Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đối tượng đầu tư công khác. Hoạt động này là hoạt động không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia.
Đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi trong kinh doanh bất động sản đảm bảo tính răn đe

Đề xuất tăng mức phạt đối với một số hành vi trong kinh doanh bất động sản đảm bảo tính răn đe

27-09-2021
Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề xuất tăng mức phạt tiền lên đến 800 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm của chủ đầu tư liên quan việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án vi phạm trình tự thủ tục quy định; bàn giao nhà, công trình...
Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

23-09-2021
Giám sát và phản biện xã hội là một trong những chức năng cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thực hiện một số nội dung giám sát, phản biện xã hội và thu được một số kết quả tích cực.
Đề xuất phạt “kịch khung” đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe cao, khả thi trong lĩnh vực xây dựng

Đề xuất phạt “kịch khung” đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe cao, khả thi trong lĩnh vực xây dựng

22-09-2021
Đây là thông tin được Thanh tra Bộ Xây dựng đề xuất tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý...
“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay

20-09-2021
"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực để khơi dậy sức mạnh và nguồn lực nhân dân trong quá trình hiện thực hóa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống.

Tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên trong bối cảnh mới hiện nay

15-09-2021
Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) là hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... của CB, ĐV, qua đó giúp cho đội ngũ này thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo được uy tín trong quần...
Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể thông qua quy trình lập pháp - thực trạng và kiến nghị

Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể thông qua quy trình lập pháp - thực trạng và kiến nghị

07-09-2021
Quy trình lập pháp đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm để hoạt động lập pháp được tiến hành một cách khoa học, đồng bộ và liên tục; góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.
Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ

Đổi mới công tác tiếp cận, khai thác, phổ biến, ứng dụng thông tin kết quả hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ

01-09-2021
Trong những năm gần đây, hoạt động hợp tác quốc tế của Thanh tra Chính phủ đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cơ quan Thanh tra Chính phủ nói riêng và ngành Thanh tra nói chung. Các hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương, thực hiện chương trình, dự án đều đạt được những kết quả...
1 2 3 4 5 6 7
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH