Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Danh bạ Thanh tra tỉnh

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Võ Văn Phúc Chánh Thanh tra tỉnh 0977.747.777 phucvv.ttra@hatinh.gov.vn
2 Kiều Ngọc Tuấn Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0913.294.537 tuankn.ttra@hatinh.gov.vn
3 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0912.435.799 thanglt.ttra@hatinh.gov.vn
4 Trịnh Công Minh Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0913.428.388 minhtc.ttra@hatinh.gov.vn
5 Lê Bá Đức Chánh văn phòng 0904.992.666 duclb.ttra@hatinh.gov.vn
6 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh Văn phòng 0915.234.358 hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thùy Dương Phụ trách Kế toán 0963.043.268 nguyenthuyduongttht@gmail.com
8 Cù Huy Hướng Chuyên viên Văn phòng 0946.020.187 huongttvq@gmail.com
9 Võ Minh Nhật Chuyên viên Văn phòng 0834.854.567 vmnhat7197@gmail.com
10 Nguyễn Công Thắng Lái xe 0969.609.345
11 Đặng Danh Huy Lái xe 0918.420.555
12 Lê Thị Thu Hiền Phụ trách văn thư, lưu trữ 0917.748.998 hienltt.ttra@hatinh.gov.vn
13 Lê Văn Cường Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0945.940.868 cuonglv.ttra@hatinh.gov.vn
14 Võ Thị Hoa Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0945.599.779 hoavt.ttra@hatinh.gov.vn
15 Trần Hữu Hiệp Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 0914.727.222 huuhiepht@gmail.com
16 Mai Chí Thọ Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0982.978.316 thomc.ttra@hatinh.gov.vn
17 Trương Văn Ninh Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0919.781.486 ninhtv.ttra@hatinh.gov.vn
18 Trần Thị Thanh Nga Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0912.667.666 ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
19 Đào Thị Phương Thảo Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0982.730.116 thaodtp.ttra@hatinh.gov.vn
20 Nguyễn Tiến Dũng Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0913.013.914 dungnt.ttra@hatinh.gov.vn
21 Trần Văn Hiền Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0913.294.157 hientv.ttra@hatinh.gov.vn
22 Từ Quốc Việt Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0888.282.299 tuquocvietttht@gmail.com
23 Phạm Thị Quỳnh Trang Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0972.242.968 trangptq.ttra@hatinh.gov.vn
24 Lê Viết Anh Tuấn Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0984.245.577 tuanlva.ttra@hatinh.gov.vn
25 Phan Anh Sơn Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0915.152.388 sonpa.ttra@hatinh.gov.vn
26 Trần Thái Từ Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0984.212.088 tutt.ttra@hatinh.gov.vn
27 Nguyễn Thị Thanh Hòa Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0978.586.088 hoantt.ttra@hatinh.gov.vn
28 Đỗ Xuân Sinh Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0912.136.360 sinhdx.ttra@hatinh.gov.vn
29 Phan Quang Cương Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0982.880.803 cuongpq.ttra@hatinh.gov.vn
30 Nguyễn Thị Thanh Hiền Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 3 0986.699.028 nguyenthanhhien.neu@gmail.com