Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Danh bạ Thanh tra tỉnh

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Võ Văn Phúc Chánh Thanh tra tỉnh 02393.855.361 0977.747.777 vovanphuc@hatinh.gov.vn
2 Phan Tiến Phú Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3690 734 0913.396.864 ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
3 Kiều Ngọc Tuấn Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3690 734 0913.294.537 ptphu.ttra@hatinh.gov.vn
4 Lê Toàn Thắng Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 0239 3858 711 0912.435.799 thanglt.ttra@hatinh.gov.vn; letoanthangttht@gmail.com
5 Phan Quang Cương Chánh Văn phòng 0982.880.803 cuongpq.ttra@hatinh.gov.vn
6 Trương Văn Cường Phó Chánh văn phòng 0912.625.802 cuongtv.ttra@hatinh.gov.vn
7 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh văn phòng 0915.234.358 hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
8 Nguyễn Thị Thanh Hòa Kế toán trưởng 0978.586.088 hoantt.ttra@hatinh.gov.vn
9 Lê Thị Thu Hiền Chuyên viên Văn phòng 0917.748.998 lethithuhienttht@gmail.com
10 Đặng Hà Sâm Chuyên viên Văn phòng 0976.331.126
11 Trịnh Công Minh Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0983.910.502 minhtc.ttra@hatinh.gov.vn
12 Lê Văn Cường Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 0945.940.868 cuonglv.ttra@hatinh.gov.vn
13 Trần Thị Thanh Nga Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0912.667.666 ngattt.ttra@hatinh.gov.vn
14 Võ Thị Hoa Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0987.698.677 hoavt.ttra@hatinh.gov.vn
15 Đào Thị Phương Thảo Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0982.730.116 thaodtp.ttra@hatinh.gov.vn
16 Nguyễn Tiến Dũng Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0913.013.914 dungnt.ttra@hatinh.gov.vn
17 Cù Huy Hướng Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0975.529.777 huongttvq@gmail.com
18 Mai Chí Thọ Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0941208991 maichithottht@gmail.com
19 Trương Văn Ninh Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1 0919.781.486 ninhtv.ttra@hatinh.gov.vn
20 Lê Văn Dũng Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0915.380.888 dunglv.ttra@hatinh.gov.vn
21 Lê Bá Đức Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0904.992.666 duclb.ttra@hatinh.gov.vn
22 Nguyễn Xuân Đào Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 0912.676.989 daonx.ttra@hatinh.gov.vn
23 Từ Quốc Việt Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0888.282.299 tuquocvietttht@gmail.com
24 Đỗ Xuân Sinh Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0912.136.360 sinhdx.ttra@hatinh.gov.vn
25 Phạm Thị Quỳnh Trang Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0972.242.968 trangptq.ttra@hatinh.gov.vn
26 Đoàn Thị Nguyệt Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0977.854.386 doannguyetht@gmail.com
27 Trần Thái Từ Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 2 0984212088 tranthaituttht@gmail.com
28 Lê Viết Anh Tuấn Chuyên viên phòng Nghiệp vụ 2 0984.245.577
29 Nguyễn Thị Anh Trúc Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0977.607.372 trucnta.ttra@hatinh.gov.vn
30 Nguyễn Thừa Thông Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 0913.384.440 thongnt.ttra@hatinh.gov.vn