Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Quy trình giải quyết KNTC

Tố cáo các vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực là một trong những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo năm 2011.

Đăng ngày 10-09-2012 16:08
1026 Lượt xem
Xem cỡ chữ

(ThanhtraHatinh) - Trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2004, năm 2005 chỉ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Luật Tố cáo năm 2011, ngoài việc kế thừa nội dung trên, Luật đã bổ sung thêm quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Đây là một điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo năm 2011, nhằm phát huy việc tố giác đối với những sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước để xử lý kịp thời, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực.

Trịnh Công Minh - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH