Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Văn phòng

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Lê Bá Đức Chánh văn phòng 0904.992.666 duclb.ttra@hatinh.gov.vn
2 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh Văn phòng 0915.234.358 hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thùy Dương Phụ trách Kế toán 0963.043.268 nguyenthuyduongttht@gmail.com
4 Cù Huy Hướng Chuyên viên Văn phòng 0946.020.187 huongttvq@gmail.com
5 Võ Minh Nhật Chuyên viên Văn phòng 0834.854.567 vmnhat7197@gmail.com
6 Nguyễn Công Thắng Lái xe 0969.609.345
7 Đặng Danh Huy Lái xe 0918.420.555
8 Lê Thị Thu Hiền Phụ trách văn thư, lưu trữ 0917.748.998 hienltt.ttra@hatinh.gov.vn