Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Văn phòng

STT Tên cán bộ Chức vụ SĐT Đơn vị Di động Email
1 Nguyễn Thị Thùy Dương Phụ trách Kế toán 0963.043.268 nguyenthuyduongttht@gmail.com
2 Trương Văn Cường Chánh văn phòng 0912.625.802 cuongtv.ttra@hatinh.gov.vn
3 Mai Thị Hồng Hạnh Phó Chánh văn phòng 0915.234.358 hanhmth.ttra@hatinh.gov.vn